Үйлчилгээний дэлгэрэнгүй нөхцөлтэй ЭНД дарж танилцана уу.

НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО

Вебсайтад бүртгүүлэх, үйлчлүүлэх болон Хэрэглэгчийн үйлчилгээтэй холбогдох үедээ бидэнд илгээж буй бүх төрлийн дата, хувийн мэдээллийг доорх бодлогоор зохицуулна. Мөн бид ямар ч тохиолдолд таны мэдээллийг чанд нууцалж, Монгол улсын хууль, журмын дагуу ажилладаг болно.

ХҮРГЭЛТИЙН НӨХЦӨЛ

 • Энгийн хүргэлт - 100,000₮-өөс дээш захиалгад хүргэлт үнэгүй ба захиалга баталгаажсанаас хойш ажлын 72 цагийн дотор хүргэгдэнэ.
 • Дэлгүүрээс авах хүргэлт - 0₮ ба захиалга хийсэн өдрөөс хамаарч Даваа, Лхагва, Баасан гарагийн 14.00 цагаас хойш Шангри-Ла салбар дахь дэлгүүрт хүргэгдэнэ.
 • Шуурхай хүргэлт - 10,000₮ ба Захиалга баталгааснаас хойш ажлын 12 цагийн дотор хүргэгдэнэ.
 • #subscription үйчилгээний хүргэлт - 0₮ ба сар бүрийн 28-31 хооронд хүргэлт хийгдэнэ.
 • Орон нутгийн хүргэлт - Захиалгын дүнгээс үл хамааран Монгол Шуудан ТӨХК-ийн тарифаар тооцогдоно. 5-7 хоногт хүргэгдэнэ.

БУЦААЛТЫН ЖУРАМ

 • Бүтээгдэхүүний чанар, бүтцэд өөрчлөлт орсон - Захиалсан бүтээгдэхүүн нь хэрэглэгчийн гарт очихдоо хагарсан, гэмтсэн, үйлдвэрийн алдаатай, бүтэц чанар өөрчлөгдсөн тохиолдлыг хамруулна. (Бараа бүтээгдэхүүний сав баглаа бүрэн бүтэн байх, бүтээгдэхүүний дүүргэлт 95%-аас багагүй байх).
 • Бүтээгдэхүүнээс харшилсан - Энэ тохиолдолд зөвхөн тухайн бүтээгдэхүүнээс болж харшилсан гэдгийг батлах Мэргэжлийн харшлын эмчийн бичиг, худалдан авалтын баримтыг үндэслэн буцаан олголтыг хийнэ.
 • Дээрх 2 тохиолдолд Буцаалт хийх хүсэлтээ захиалга хүргэгдсэнээс хойш 48 цагийн дотор гаргах эрхтэй. Буцаалтыг хүсэлт хүлээн авснаас хойш ажлын 5 хоногийн дотор хэрэглэгчийн дансанд шилжүүлнэ. Буцаах бүтээгдэхүүнийг авах зардлыг BeautySecrets бүрэн хариуцна.
 • Хэрэглэгчээс шалтгаалсан - Хэрэглэгч өөрөөс шалтгаалсан асуудлаас болж бүтээгдэхүүнийг зайлшгүй буцаах шаардлагатай тохиолдолд бүтээгдэхүүний үнийн дүнгээс 10%-тай тэнцэх дүнтэй алданги, мөн үнэгүй хүргэлтээр авсан бол хүргэлтийн төлбөрийг суутгаж, буцаалтын барааг ирүүлснээс хойш ажлын 5 хоногийн дотор хэрэглэгчийн дансанд шилжүүлнэ. Буцаалт хийх хүсэлтээ захиалга хүргэгдсэнээс хойш 24 цагийн дотор гаргах эрхтэй. Хэрэглэгч буцаалт хийхдээ өөрийн биеэр дэлгүүрт авчрах ба тухайн бараа нь дахин худалдаалах боломжтой байх ёстой. (Сав баглаа боодол бүрэн бүтэн, лацыг гэмтээгээгүй, дахин худалдах боломжтой байх)

ЗАХИАЛГА ЦУЦЛАХ

 • Хэрэглэгч захиалга хийснээс хойш 48 цагийн дотор төлбөр төлж захиалгаа баталгаажуулах боломжтой ба энэ хугацаанд захиалгад өөрчлөлт оруулах боломжтой. Нэгэнт төлбөр төлөгдөж, захиалга бэлтгэх процесс эхэлсэн тохиолдолд захиалгыг цуцлах, буцаах, өөрчлөлт оруулах боломжгүй.
 • Хэрэв захиалга бэлтгэгдэж эхэлсний дараа захиалгыг цуцлах хүсэлт гаргасан тохиолдолд барааны үнийн дүнгийн 10%-тай тэнцэх дүнтэй алданги (алдагдсан боломжийн өртөг)-ийг барааны төлбөрөөс нь суутгаж, үлдэгдлийг ажлын 5 хоногт хэрэглэгчийн дансанд шилжүүлнэ.
X