Та www.beautysecrets.mn цахим худалдааны сайтаар үйлчлүүлэх, худалдан авалт хийх түүнтэй холбоотой бүх харилцааг зохицуулах Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцана уу.