Онлайн худалдан авалтын үнийн дүнгийн 1,000₮ тутамд 1 оноо цуглуулна.

X