AMPLE:N

AMPLE:N брендийн нэр нь ‘Ampoule’ болон ‘N(=and)’ гэсэн үгсийн нийлбэр бөгөөд арьсны олон төрлийн асуудалд чиглэсэн ампуль суурьтай арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнийг гаргадгаараа бусад брендүүдээс ялгардаг. Кореана Косметиксийн 30 гаруй жил хуримтлуулсан лабораторийн туршлага дээр үндэслэн бий болсон AMPLE:N бренд нь патентаар баталгаажсан арьсны асуудлуудад чиглэсэн үр дүнтэй олон төрлийн орц найрлагуудыг бүтээгдэхүүнүүддээ ашигладаг.

Бүх 16 бүтээгдэхүүнийг харуулж байна