abib

Энэ бол Шинэ сар. Abib-тай танилцаж өөрийгөө дахин төрөхийг мэдрээрэй.

Abib хэмээх үг нь тэнгэр дэх сарны хөдөлгөөний “эхэн” буюу Шинэ сарыг бэлгэдэх агаад гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлийнх нь анхан шатнаас өгсүүлэн хамгийн төгс, хамгийн цэврээр цогцлоон бүтээхийг зорьдог ажээ.

Abib нь таны арьсыг байгалиар нь үзэсгэлэнтэй, өөгүй харагдуулахын төлөө гоо сайхны судалгаагаа явуулдаг. Abib Design Lab нь ямарваа субъектив үзэл баримтлалгүйгээр эд юмсын дахин давтагдашгүй мөн чанарыг чухалчилдаг минималистуудын хүсэл сонирхлыг ихээхэн хүндлэн авч үздэг билээ. Иймээс Abib Design Lab нь дараах дөрвөн зарчмыг баримтлан оригиналь, тортвортой дизайнуудыг судлан бий болгодог.

– Ямарваа хувь хүний сэтгэл хөдлөл, уран бүтээлчийн идеологийг бүтээгдэхүүндээ тусгалгүйгээр хамгийн цэвэр, ариун тунгалагийг бүтээгдэхүүндээ шингээх.
– Элдэв хэрэгцээгүй элементүүдийг хасаж, будагч бодисыг хамгийн бага тунд хязгаарлах.
– Бүтээгдэхүүнийг энгийн загвар хийц, дизайнтай байлгах.
– Эзэлхүүн болоод материалыг зөвхөн шаардлагатай төвшинд ашиглаж бүтээгдэхүүнийг хамгийн энгийн, дахин ашиглах боломжтой, цэвэр байлгах гэсэн суурь зарчмуудыг баримтлан судлагаа шинжилгээгээ явуулах.

Showing 1–24 of 29 results