Вебсайтад бүртгүүлэх, үйлчлүүлэх болон Хэрэглэгчийн үйлчилгээтэй холбогдох үедээ бидэнд илгээж буй бүх төрлийн дата, хувийн мэдээллийг доорх бодлогоор зохицуулна. Мөн бид ямар ч тохиолдолд таны мэдээллийг чанд нууцалж, Монгол улсын хууль, журмын дагуу ажилладаг болно.