• Төлбөр төлөгдсөний дараа Таны захиалга баталгаажна
  • Захиалга баталгаажсаны дараа хүргэлтийн процесс эхлэнэ
  • 48 цагийн дотор захиалгын төлбөр хийгдээгүй нөхцөлд захиалга автоматаар систем дээр цуцлагдана
  • Захиалга баталгаажсаны дараагаар захиалгыг цуцлах боломжгүй
  • Захиалга баталгаажсанаас хойш ажлын гурван хоногт багтаан хүргэгдэн
  • 50,000₮- с дээш нийт дүнтэй худалдан авалтанд ( KGB TEGBE–ээр дамжуулан) үнэгүй хүргэлт
  • 50,000₮- с доош нийт дүнтэй худалдан авалтанд стандарт хүргэлтийн ( KGB TEGBE–ээр дамжуулан) үнэ 3000₮
  • Аливаа урамшуулал, хямдралийн үеэр үнийн дүнгээс үл хамааран бүх худалтан авалтанд стандарт хүргэлтийн ( KGB TEGBE–ээр дамжуулан) үнэ 3000₮
  • Урьдчилан захиалгат #beautybox – ын захиалга сар бүрийн 28-31 ний хооронд түгээгддэг.
  • Урьдчилан захиалгат #beautybox нь ямар ч урамшуулал, хямдралд хамрагдахгүй болно
  • Худалдан авсан барааг буцаах боломжгүй ( Бүтээгдэхүүн үйлдвэрийн дефекттэй тохиолдолд Бюти Секретс буцаан олголт хийнэ. Банкны шимтгэл хасагдаж ажлын гурван өдөрт багтаан буцаан олголт хийгдэнэ. )