Таны худалдан авалтын үнийн дүнгийн 1000 ₮ тутамд 1 оноо цугларан
           Дараагийн худалдан авалтын үнийн дүнгээс цуглуулсан оноогоо хасуулах боломжтой
           Цуглуулсан оноондоо доорх бүтээгдэхүүнүүдийг сонгох боломжтой

           Банкны картаар төлбөр хийхэд 2%-ийн хөнгөлөлт эдлэн